Familjehemsplaceringar

hug-1315545

Stiftelsen Dalahem erbjuder hjälp med familjehemsplaceringar för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina egna föräldrar. Vi arbetar med kontrakterade och utbildade jour- och familjehem i Dalarna för att kunna erbjuda trygga platser där barn och ungdomar får utvecklas under stabila och förtroendefulla former.

  • Vi arbetar med barn och ungdomar mellan 0 – 18 år.
  • Familjehem för längre placeringar.
  • Jourfamiljehem för kortare placeringar i akuta situationer.
  • Utbildning och handledning för såväl familjehemmen som för socialsekreterare

 

Att vara familjehem

Att vara familjehem handlar om att guida och stötta barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar. Ett familjehem ska givetvis även vara tryggt och stabilt och en plats som kan tillgodose barnet/barnens behov. Lika viktigt är det också att våra familjehem lyssnar, sätter gränser, respekterar, har kraft och ork, skapar förtroende och visar på möjligheter i livet.  Vi lägger också stor vikt vid att man som familjehem/jourfamiljehem ska kunna erbjuda:

  • Utveckling och stimulans
  • Engagemang i barnet/ungdomen
  • Närvaro och trygghet
  • En meningsfull tillvaro

På Stiftelsen Dalahem erbjuder vi alltid grundutbildning i familjehemsvård, vår utbildning Trygga Teamet. Det är en utmaning att bli familjehem, och vi vet att förberedelser och kunskap om uppdraget underlättar både för familj och barn. Det är ett stimulerande och utvecklande uppdrag där man som familjehem delar ansvaret för barnet med föräldrar och socialtjänst. Förmågan att kunna samarbeta med såväl de biologiska föräldrarna som med socialtjänsten och andra instanser blir därför av stor vikt.

Jourfamiljehem

Uppdraget som jourfamiljehem sträcker sig under socialförvaltningens utredningsperiod, vilket handlar om max fyra månader. Förutom tidsbegränsningen i uppdraget så skiljer det sig något från att vara familjehem. Stiftelsen Dalahem finns med och utbildar, stöttar och handleder under uppdraget.

© 2019 Stiftelsen Dalahem