Våra tjänster

Stiftelsen Dalahem jobbar på uppdrag av Socialtjänsten och är till för familjehem, jourfamiljehem och kontaktfamiljer i framförallt Dalarnas län. Genom att skapa nära och trygga relationer, erbjuda en grundläggande utbildning och ett fortlöpande stöd så arbetar vi för att omhändertagandet av barn och ungdomar ska vara ett tryggt, spännande och lärorikt uppdrag för alla parter.

Trygga teamet - familjehemsutbildning

Vår utbildning för familjehem gör hela teamet säkrare på sin uppgift! Trygga Teamet är en utbildning för familjehemsföräldrar, som genomförs både med fysiska träffar men också onlinebaserat. Med Trygga Teamet gör vi det möjligt för alla familjehem att ta del av utbildningen, på ett enklare sätt.”

Läs mer

Familjehemsplaceringar

Vi erbjuder familjehemsplaceringar för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina egna föräldrar. Vi arbetar med kontrakterade och utbildade jour- och familjehem i Dalarna för att kunna erbjuda trygga platser där barn och ungdomar får utvecklas under stabila och förtroendefulla

  • Vi arbetar med barn och ungdomar mellan 0 – 18 år.
  • Familjehem för längre placeringar.
  • Jourfamiljehem för kortare placeringar i akuta situationer.
  • Utbildning och handledning för såväl familjehemmen som för socialsekreterare
Läs mer
child-817368

Kontaktfamiljer

Ibland är det inte ett stadigvarande familjehem som kanske behövs i första hand, utan en möjlighet för barn, ungdomar eller syskonpar att få komma iväg en helg eller två i månaden till en annan miljö. Här arbetar Stiftelsen Dalahem med kontaktfamiljer som tar emot placeringar på lite kortare vistelser.

young-1628451
© 2019 Stiftelsen Dalahem