Trygga Teamet, en webbutbildning för familjehem!

Dalahems utbildning Trygga Teamet stärker gruppen runt barnet, förbättrar familjehemmens kvalitet och ökar deras förmåga att lösa problem på egen hand.
 

Trygga Teamet är en utbildning för familjehemsföräldrar som är inspirerad av etablerade utbildningar och samlad erfarenhet. Med Trygga Teamet gör vi det möjligt för alla familjehem att ta del av utbildningen, på ett enklare sätt. Vår utbildning för familjehem gör hela teamet säkrare på sin uppgift.

 

© 2019 Stiftelsen Dalahem