Om oss

Dalahem mötesrum
Stiftelsen Dalahem har arbetat med förstärkt familjehemsvård i Dalarnas län sedan 1990. Vi arbetar med kontrakterade familjehem och jourfamiljehem runt om i länet där vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år. En viktig del av vår verksamhet handlar även om att erbjuda utbildning och handledning för våra familjehem och jourfamiljehem.

Vår styrelse

Interim styrelse fr.o.m. 20190301

Gun Drugge Hedemora
Sara Camarstrand
IngMarie Olsson

 

 

Medarbetare

Sara Camarstrand

Sara tog socionomexamen 1994 och har sedan dess arbetat med barn och familjer som behöver extra stöd, bland annat som socialsekreterare, familjehemssekreterare, behandlingsassistent och skolsocionom. Hon har även varit familjehemsförälder. Sedan 2005 arbetar Sara med förstärkt familjehemsvård vid Stiftelsen Dalahem, där hon har varit verksamhetsledare sedan 2009. Sara har många års erfarenhet av utredning av familjehem enligt ”Källvestensmodellen” och utbildningar av familjehemsföräldrar enligt PRIDE.

IngMarie Olsson

IngMarie Olsson har lång erfarenhet av barn och ungdomar. Hon har sedan 2001 haft ett 20 tal ungdomar placerat hos sig och sin familj. IngMaries familj bor på en hästgård i hjärtat av Dalarna. Hon har arbetat på Dalahems kontor både som ekonomiansvarig, konsulent och som utbildare av familjehem.

© 2019 Stiftelsen Dalahem