Jobba hos oss

För dig som funderar på att bli familjehem/jourhem så kan vi bara gratulera. Det är ett viktigt och givande uppdrag som kommer att ge dig minst lika mycket som det ger det barn eller ungdom som får möjligheten till en trygg och stabil omplacering.

Det krävs stabilitet, trygghet och en nyfikenhet för att kunna möta dessa barn och ungdomar där de befinner sig i livet. Därtill så behöver du som familjehem/jourhem även kunna:

 • Erbjuda närvaro, utveckling, stimulans och trygghet.
 • Finnas till hands
 • Lyssna, sätta gränser, respektera, ha tålamod och kunna skapa förtroende.
 • Visa på möjligheter i livet

Förmågan att kunna samarbeta med såväl de biologiska föräldrarna som med socialtjänsten och andra instanser är därför nödvändigt.

Stöd & Utbildning

Vi arbetar med grundläggande utbildning Trygga teamet för att du ska känna dig trygg i ditt nya uppdrag och vad som förväntas av dig. Det är en utbildning på 8 sammankomster där du får kunskap om vad uppdraget kan komma att innebära för dig. Genom att aktivt delta i övningar och skildringar av olika realistiska situationer så startas en process som kommer att hjälpa dig att komma fram till ett ställningstagande. Utbildningen kombineras även med individuell kontakt med varje familj där man har såväl enskilda samtal som hembesök.

Förutom grundutbildningen så erbjuds du även ett flertal fortlöpande stöd- och utvecklingsinsatser. Kontinuerlig handledning är en del av detta, där man fokuserar på personlig utveckling och reflektion utifrån ett systemteoretiskt sätt.

Hur går man tillväga?

 1. INTRESSEANMÄLAN
  När vi har tagit emot en intresseanmälan, antingen via e-mail, telefon eller kontaktformuläret här på hemsidan så kontaktar vi dig för att boka in ett första hembesök.
 2. HEMBESÖK
  Under hembesöket kommer vi att informera om vad uppdraget innebär och stämma av vad du/ni har för förväntningar på uppdraget, och vad Dalahem har för förväntningar på er.
 3. UTBILDNING
  Om allting känns rätt efter hembesöket så erbjuds du att gå vidare med att gå vår grundutbildning Trygga teamet som är en delvis webbaserad utbildning. Efter utbildningen gör vi sedan en ömsesidig bedömning om du/ni känner er redo för att ta er an uppdraget som familjehem/jourfamiljehem/kontaktfamilj.
 4. MATCHNING
  När man hittar en bra matchning mellan familjehem och barn/ungdom så träffas man igen tillsammans med socialförvaltningen och barnet/ungdomen i ett första möte, där man informerar om uppdraget.
 5. INFLYTT
  När det sedan är dags för placering så finns Dalahem med från början och stöttar sedan under hela placeringstiden och i samtliga möten med skola, anhöriga och myndigheter så som socialförvaltningen, BUP och HAB.
 6. HANDLEDNING & UPPFÖLJNING
  Under hela placeringstiden finns sedan Dalahem till för kontinuerligt råd och stöd samt handledning. Därtill bjuds familjehemmet löpande in till återkommande utbildningsinsatser i form av temadagar & fortbildningsdagar.
© 2019 Stiftelsen Dalahem