Läs mer om Dalahems utbildning Trygga Teamet

Trygg familjehemsvård sedan 1990

Stiftelsen Dalahem arbetar för ansvarsfulla och långsiktiga placeringar inom familjehemsvård. Vi har familjehem, jourhem och kontaktfamiljer inom länet som tar emot barn och ungdomar mellan 0 – 18 år.
För oss handlar en förstärkt familjehemsvård om att erbjuda trygghet, utveckling och professionell matchning mellan de barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar och våra familjehem. Genom utbildning, handledning och en nära relation till våra familjehem och jourhem säkerställer vi såväl kvalitet som trygghet, för alla involverade parter i en placering.

© 2019 Stiftelsen Dalahem