Om oss

Dalahem byggnad Dalahem mötesrum

Stiftelsen Dalahem har arbetat med förstärkt familjehemsvård i Dalarnas län sedan 1990. Vi arbetar med kontrakterade familjehem och jourfamiljehem runt om i länet där vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år. En viktig del av vår verksamhet handlar även om att erbjuda utbildning och handledning för våra familjehem och jourfamiljehem.

Medarbetare

Sara Camarstrand

Sara tog socionomexamen 1994 och har sedan dess arbetat med barn och familjer som behöver extra stöd, bland annat som socialsekreterare, familjehemssekreterare, behandlingsassistent och skolsocionom. Hon har även varit familjehemsförälder. Sedan 2005 arbetar Sara med förstärkt familjehemsvård vid Stiftelsen Dalahem, där hon har varit verksamhetsledare sedan 2009. Sara har många års erfarenhet av utredning av familjehem enligt ”Källvestensmodellen” och utbildningar av familjehemsföräldrar enligt PRIDE.

Ingmarie Olsson

Vår styrelse

Vi har en styrelse som består av fem ledamöter och lika många ersättare. Det är förtroendevalda politiker och tjänstemän inom socialtjänsten som har utsetts av Region Dalarna, med en mandatperiod på fyra år.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år, och består av:

Ordförande: Hanna Lindgren (s)
Vice ordförande: Jan Wiklund (m)
Ledamot: Astrid Lundberg, socialsekreterare
Ledamot: Eva Lundberg, socialsekreterare
Ledamot: Marie-Louise Brandström, familjehem
Ersättare: Agneta Ängsås (c)
Ersättare: Vakant

© 2018 Stiftelsen Dalahem