Långsiktiga familjehemsplaceringar i Dalarna

Trygg familjehemsvård sedan 1990

Stiftelsen Dalahem arbetar för ansvarsfulla och långsiktiga placeringar inom familjehemsvård. Vi har familjehem, jourhem och kontaktfamiljer inom länet som tar emot barn och ungdomar mellan 0 – 18 år.

För oss handlar en förstärkt familjehemsvård om att erbjuda trygghet, utveckling och professionell matchning mellan de barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar och våra familjehem. Genom utbildning, handledning och en nära relation till våra familjehem och jourhem säkerställer vi såväl kvalitet som trygghet, för alla involverade parter i en placering.

Familjehemsplaceringar

Att vara familjehem eller jourfamiljehem handlar om att finnas till hands för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo någon annanstans än hos sina egna föräldrar. Det är ett stimulerande och utvecklande uppdrag där du delar ansvaret för barnet med föräldrar och socialtjänst.

Jag är intresserad av att bli familjehem

Kontaktfamiljer

Som kontaktfamilj ger man barn, ungdomar eller kanske ett syskonpar en möjlighet till miljöombyte under lite kortare vistelser, så som till exempel en helg i månaden. Det är ett givande uppdrag för familjer som har möjligheten och viljan att vara ett extra stöd, men där tidsutrymmet kanske är mer begränsat.

Jag är intresserad av att bli kontaktfamilj

Nytt hos oss

meeting

Handledningstider 2017

Nedan följer de inbokade grupphandledningstiderna för året, där vi träffas och byter erfarenheter, ventilerar och utvecklas tillsammans. Vi håller till hos oss på Berghauptmansgatan 3, mella...
Läs hela inlägget »
konferens

Familjehemskonferens i Göteborg

Den 14:e till 15:e september är det dags för årets familjehemskonferens i Göteborg som hålls av Familjehem Göteborg stad. Det är en konferens som samtliga är välkomna att delta på, och såväl...
Läs hela inlägget »
© 2017 Stiftelsen Dalahem