Läs mer om Dalahems utbildning Trygga Teamet.

Är ni trygga med era familjehem?

Dalahems utbildning Trygga Teamet stärker gruppen runt barnet, förbättrar familjehemmens kvalitet och ökar deras förmåga att lösa problem på egen hand.

”Trygga Teamet är en utbildning för familjehemsföräldrar som är inspirerad av Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”. Med Trygga Teamet gör vi det möjligt för alla familjehem att ta del av utbildningen, på ett enklare sätt.”

Läs mer om Dalahems utbildning Trygga Teamet här.

 

Trygg familjehemsvård sedan 1990

Stiftelsen Dalahem arbetar för ansvarsfulla och långsiktiga placeringar inom familjehemsvård. Vi har familjehem, jourhem och kontaktfamiljer inom länet som tar emot barn och ungdomar mellan 0 – 18 år.

För oss handlar en förstärkt familjehemsvård om att erbjuda trygghet, utveckling och professionell matchning mellan de barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar och våra familjehem. Genom utbildning, handledning och en nära relation till våra familjehem och jourhem säkerställer vi såväl kvalitet som trygghet, för alla involverade parter i en placering.

Familjehemsplaceringar

Att vara familjehem eller jourfamiljehem handlar om att finnas till hands för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo någon annanstans än hos sina egna föräldrar. Det är ett stimulerande och utvecklande uppdrag där du delar ansvaret för barnet med föräldrar och socialtjänst.

Jag är intresserad av att bli familjehem

Kontaktfamiljer

Som kontaktfamilj ger man barn, ungdomar eller kanske ett syskonpar en möjlighet till miljöombyte under lite kortare vistelser, så som till exempel en helg i månaden. Det är ett givande uppdrag för familjer som har möjligheten och viljan att vara ett extra stöd, men där tidsutrymmet kanske är mer begränsat.

Jag är intresserad av att bli kontaktfamilj
© 2018 Stiftelsen Dalahem